Marine City HS vs. St. Clair HS, Varsity Girls BB, Fri., Feb. 8, 2019