Lakeshore HS vs. St. Clair HS – Varsity Boys BB- Jan. 11, 2018